Pro dlouhý život: Nepodceňte chřipku!V České republice existuje léta zakořeněný vlažný postoj vůči očkování proti chřipce, samotné onemocnění je značně bagatelizováno a výsledkem jsou zbytečná úmrtí až dvou tisíců pacientů ročně. Obzvlášť pro chronicky nemocné pacienty představuje očkování život zachraňující prevenci. Nebezpečí totiž spočívá nejen v obtížnější léčbě chřipky u chroniků, ale především i ve vysokém riziku rozvoje vážných druhotných komplikací, které virová infekce často vyvolává.


„Chřipka je závažné onemocnění, na které mohou zemřít zejména starší a chronicky nemocní, ovšem ohrozit život může i jinak zcela zdravému člověku. Je potřeba si uvědomit, že nejvíce se umírá právě na komplikace s chřipkou spojené. Člověk se vyléčí nebo je na tom lépe a pak se dostaví zápal plic, případně zánět mozkových blan, nebo zánět srdce, zánět osrdečníku apod. Tyto sekundární problémy pak způsobují onu vysokou úmrtnost v populaci,“ varuje praktický lékař, MUDr. Cyril Mucha.

Komplikace: Astma

Po celém světe žije zhruba 300 milionů astmatiků, v ČR se na tuto chorobu oficiálně léčí asi 800 tisíc pacientů.1 Astmatici se v souvislosti s chřipkou řadí do rizikové skupiny. Hrozí u nich totiž až 120x vyšší riziko úmrtí v porovnání s běžnou populací. Největší hrozbu představují druhotné komplikace, které chřipka může vyvolat. Chřipkový virus útočí na dýchací systém, který je u pacientů s astmatem daleko citlivější. Často se tak rozvíjí záněty, jež jednak zhoršují příznaky astmatu a způsobují astmatické záchvaty, ale mohou rovněž vést k rozvoji pneumonie (zápalu plic), závažnému a potenciálně smrtelnému onemocnění.

Jen v Evropě pneumonie končí úmrtím přibližně ve 230 000 případů ročně. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí se pneumonie v kombinaci s chřipkou dokonce řadí mezi deset nejčastějších příčin úmrtí ve světě. V ČR každým rokem pneumonií onemocní 80 až 150 tisíc pacientů, přičemž incidence se výrazně zvyšuje právě při výskytu chřipkové epidemie.

Komplikace: Diabetes (cukrovka)

Další rizikovou skupinou zvýšeně ohroženou chřipkovým onemocněním jsou diabetici. Na diabetes se u nás podle posledních statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR z roku 2016 oficiálně léčí téměř 930 tisíc nemocných. Chřipka může zvýšit míru stresu v těle, což může ovlivnit hladinu cukru v krvi a vést k vážným zdravotním komplikacím. Uvádí se, že diabetikům hrozí až 6x větší pravděpodobnost hospitalizace a 2x větší riziko úmrtí na srdeční onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu oproti zdravým osobám.

Pacienti s cukrovkou často čelí krátkodobým komplikacím, jako je ketoacidóza (stav, kdy tělo nevyužívá cukr jako palivový zdroj z důvodu nedostatku inzulínu) nebo tzv. HHS - hyperosmolární hyperglykemický stav (závažná akutní komplikace dekompenzace diabetu, především diabetu 2. typu s velmi vážnou prognózou). Nebezpečné jsou rovněž infekce hrudníku, z nichž se může rozvinout pneumonie. Vzácněji se dále mohou objevit tonzilitida (zánět mandlí), meningitida (zánět mozkových blan) a encefalitida (zánětlivé onemocnění mozku).

Komplikace: Kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění představují přibližně 30 % celosvětové úmrtnosti. U nás v ČR na nemoci srdce a cév umírá přibližně 60 tisíc pacientů ročně. Kromě tradičních rizikových faktorů, jakými jsou například hypertenze (vysoký krevní tlak), kouření, diabetes nebo obezita, se za velkou hrozbu považuje také chřipková infekce.

Vlivem chřipky dochází k velké zátěži na lidský organismus. V důsledku toho může klesat hladina kyslíku a krevní tlak, což může vést až k tvorbě krevních sraženin v cévách. Onemocnění chřipkou může jednak zhoršit chronické srdeční problémy, jednak způsobit vážné komplikace včetně bakteriální pneumonie. Případný zápal plic pak brání v rozvodu kyslíku do krve, což pro srdce představuje velký nápor. Podle dostupných statistik je kardiak na životě ohrožen 52x více než zdravý jedinec. Riziko infarktu je až dvojnásobně vyšší, a navíc mu hrozí ještě několik týdnů poté, co chřipkou onemocní.

Komplikace: Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

CHOPN je dlouhodobé zánětlivé onemocnění vyvolané vdechováním škodlivých látek, především tabákového kouře. Má mnoho nepříznivých důsledků, zejména na průdušky (způsobuje jejich zužování – chronickou bronchitidu) a na plicní tkáň (dochází k jejímu zániku – emfyzém plic). Jde o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí u nás i ve světě. Celosvětově umírají až 3 miliony pacientů ročně, u nás přes 3 500, což je o 70 % více než v posledních 10 letech. Mezi velká rizika spojená s tímto onemocněním patří virové infekce, která stojí až za 50 % případů exacerbací CHOPN (nového vzplanutí choroby), z toho 28 % má na svědomí chřipkový virus.

Zhoršení nemoci se projevuje změnou množství a barvy vykašlávaného sekretu, obtížným vykašláváním, těžším nebo četnějším kašlem, zhoršením dušnosti či sípáním na hrudi. Těžké akutní formy pak mohou skončit i smrtí, někdy i náhlou a nečekanou. Pacientům se proto doporučuje každoroční očkování proti chřipce, které dokáže snížit závažnost onemocnění a úmrtnost až o polovinu.

Komplikace: Chronické onemocnění ledvin

Zhruba 10–15 % dospělé populace ve světě trpí v současnosti chronickým onemocněním ledvin ve stádiu 3-5, což v České republice představuje minimálně půl milionu osob s již významným snížením funkce ledvin. Chřipka je pro takto nemocné osoby nebezpečná především z důvodu imunitní dysfunkce. Snižuje se přirozená reakce těla na infekci, a tím i schopnost organismu bojovat s nemocemi a jejich následky.

Pro pacienty je jednak obtížnější vypořádat se se samotnou chřipkou, ale jejím propuknutím se rovněž zhoršuje stávající zdravotní stav ledvin a v mnoha případech dochází také k rozvoji dalších závažných onemocnění, jako je bronchitida (zánět průdušek) či pneumonie (zápal plic). Značně se zvyšuje riziko hospitalizace a v nejhorších scénářích hrozí i smrt. Pokud chřipkou onemocní pacienti s dlouhodobým chronickým onemocněním včetně onemocnění ledvin, existuje u nich až 11krát vyšší riziko úmrtí oproti zdravé populaci.

„Očkování proti chřipce je specifická a poměrně jednoduchá prevence. Tím, že se člověk proti ní očkuje, nechrání jen sebe, ale i své okolí, protože pak nemůže chřipku dále šířit. Především zdravotníci by měli jít osobním příkladem a proti chřipce se nechávat očkovat,“ dodává MUDr. Cyril Mucha.

Uvedené informace vycházejí ze zprávy organizátorů kampaně Stop Chřipce. Ti jako zdroje informací uvádějí tyto dokumenty:

Kašák V.: Bronchiální astma. Medicína Pro Praxi 2010; 7(8 a 9): 319–321. Dostupné z: https://www.solen.cz/pdfs/med/2010/07/04.pdf

Vachek J., Zakiyanov O., Tesař V.: Chronické onemocnění ledvin: Interní medicína 2012; 14(3): 107–110. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2012/03/05.pdf

Barker WH, Mullooly JP. Pneumonia and influenza deaths during epidemics: implications for prevention. Arch Intern Med 1982;142(1):85-89

American Lung Association: People with Asthma are at an Increased Risk for Complications from Influenza. Dostupné z: http://www.lung.org/local-content/illinois/documents/asthma-influenza-sept-2014.pdf

Jill U. Adams: Why does it take so long to recover from pneumonia? Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/national/health-science/why-does-it-take-so-long-to-recover-from-pneumonia/2016/12/30/cc4f9ca6-b5ad-11e6-b8df-600bd9d38a02_story.html?noredirect=on&utm_term=.a1ec1915e1ae

Dominic C. Marshall, Ross J. Goodson, Yiwang Xu, Matthieu Komorowski, Joseph Shalhoub Mahiben Maruthappu and Justin D. Salciccioli: Trends in mortality from pneumonia in the Europe union: a temporal analysis of the European detailed mortality database between 2001 and 2014. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5935998/pdf/12931_2018_Article_781.pdf

Pauk N.: Pneumonie v rukou praktického lékaře. Medicína Pro Praxi 2010; 7(10): 380–383. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2010/08/08.pdf

Cukrovka. Statistika. Dostupné z: https://www.cukrovka.cz/statistika-2

Sanicas M.: Diabetes And Influenza: A Dangerous Combination. Dostupné z: https://www.huffingtonpost.com/entry/diabetes-influenza-a-dangerous-combination_us_5a0909dde4b0cc46c52e6bde?guccounter=1

WebMD: What to Know if You Have Diabetes and the Flu. Dostupné z: https://www.webmd.com/cold-and-flu/diabetes-and-flu#1

Diabetes.co.uk the global diabetes community: Flu and Diabetes. Dostupné z: https://www.diabetes.co.uk/flu-and-diabetes.html

Jennifer L. Nguyen, Wan Yang, Kazuhiko Ito, Thomas D. Matte, Jeffrey Shaman, Patrick L. Kinney: Seasonal Influenza Infections and Cardiovascular Disease Mortality. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5158013/pdf/nihms834186.pdf

Štundlová D.: Výživa a kardiovaskulární a nádorová onemocnění. Státní zdravotní ústav. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/CINDI/kurz/vyziva_a_KVO.pdf

American Heart Association: Flu and Pneumonia Prevention. Dostupné z: https://www.heart.org/en/health-topics/consumer-healthcare/flu-and-pneumonia-prevention

Beran J.: Chřipka – očkování je základem prevence. Klinická Farmakologie 2010; 24(1): 25–28. Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2010/01/05.pdf

Corrales-Medina VF, Madjid M, Musher DM. Role of acute infection in triggering acute coronary syndromes. Lancet Infect Dis 2010;10:83-92

Aubrey A.: Flu Virus Can Trigger A Heart Attack. Dostupné z: https://www.npr.org/sections/health-shots/2018/01/24/579997381/aw-seriously-the-flu-can-trigger-a-heart-attack-too?t=1534251294779

Vondra V., Kos S., Králíková E., Musil J., Salajka F., Zatloukal J.: Jak žít s CHOPN?. Dostupné z:

http://www.copn.cz/dokumenty/webmenu2177/Jak_zit_s_chopn_27.pdf

ČPFS ČLS JEP: Boj pneumologů s CHOPN. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/boj-pneumologu-s-chopn-486027?seo_name=mlada-fronta-noviny-zdravi-euro-cz

Hsin-Hui Huang, Su-Jung Chen, Tze-Fan Chao, Chia-Jen Liu, Tzeng-Ji Chen, Pesus Chou, Fu-Der Wang: Influenza vaccination and risk of respirátory failure in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A nationwidepopulation-based case-cohort study. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118217301974

Postgraduální medicína: Paliativní léčba u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/paliativni-lecba-u-nemocnych-s-chronickou-obstrukcni-plicni-nemoci-475419

Pauk N., Zatloukal P.: Současná léčba chronické obstrukční plicní nemoci. Remedia. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Clanky/Farmakoterapie/Soucasna-lecba-chronicke-obstrukcni-plicni-nemoci/6-L-fP.magarticle.aspx

Williams S.: Kidney patients are at higher risk – don’t forget your flu jab! Kidney Research UK. Dostupné z: https://www.kidneyresearchuk.org/news/kidney-patients-at-higher-risk--dont-forget-your-flu-jab


(1. 11. 2018 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<Anketa


©2009-2019 Slasti.cz, ISSN 1804-0640
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: slasti(at)slasti.cz | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu Slasti.cz a ochrana soukromí